ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH


Kontakt
Email : grzegorz(kropka)bartuzel(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 416
Własna strona www pracownika : zobacz


Wybrane publikacje

  • Bartuzel G., Fryszkowski A., Pointwise estimates in the Filippov lemma and Filippov-Ważewski theorem for fourth order differential inclusions, Topological Methods in Nonlinear Analysis 52(2) (2018) str. 515-540
  • Bartuzel G., Fryszkowski A., Fillipov-Ważewski Thorem for certain second order differential inclusions, Topological Methods in Nonlinear Analysis 47(1) (2016) str. 389-403

Ostatnia aktualizacja strony 2020-10-21 o godz. 13:48:01 przez SZOK.