ZAKŁAD PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CAD/CAM I KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA MEDYCYNY

Funkcje pełnione na MiNI

  • Wydziałowy Koordynator Festiwalu Nauki w Warszawie
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych

Kontakt
Email : lukasz(kropka)blaszczyk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 417


Wybrane publikacje

  • Błaszczyk Ł., Snopek K., Erratum to ′Octonion Fourier Transform of real-valued functions of three variables – selected properties and examples′ [Signal Process. 136 (2017) 29-37], SIGNAL PROCESSING 142 (2018) str. 149-151
  • Błaszczyk Ł., Octonion Spectrum of 3D Octonion-Valued Signals – Properties and Possible Applications, 2018 26TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE (EUSIPCO), Seria European Signal Processing Conference, (2018) str. 509-513
  • Badeńska A., Błaszczyk Ł., Compressed sensing for real measurements of quaternion signals, Journal of The Franklin Institute – Engineering and Applied Mathematics 354(13) (2017) str. 5753-5769
  • Błaszczyk Ł., Werys K., Kubik A., Bogorodzki P., Gabor-Filter-based Longitudinal Strain Estimation from Tagged MRI, Computer Systems for Healthcare and Medicine, Seria River Publishers Series in Information Science and Technology, (2017) str. 129-139
  • Snopek K., Błaszczyk Ł., Octonion Fourier Transform of real-valued functions of three variables – selected properties and examples, SIGNAL PROCESSING 136 (2017) str. 29-37

Ostatnia aktualizacja strony 2019-10-27 o godz. 17:45:32 przez SZOK.