ZAKŁAD PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CAD/CAM I KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA MEDYCYNY

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Wydziałowy Koordynator Festiwalu Nauki w Warszawie
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Członek podkomisja informatyki

Wybrane publikacje

 • Błaszczyk Ł., A Generalization of the Octonion Fourier Transform to 3-D Octonion-Valued Signals – Properties and Possible Applications to 3-D LTI Partial Differential Systems, MULTIDIMENSIONAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 31(4) (2020) str. 1227-1257
 • Błaszczyk Ł., Discrete octonion Fourier transform and the analysis of discrete 3-D data, COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS 39(4) (2020) str. 1-19
 • Błaszczyk Ł., Hypercomplex Fourier Transforms in the Analysis of Multidimensional Linear Time-Invariant Systems, Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2018, Seria Mathematics in Industry, (2019) str. 575-581
 • Błaszczyk Ł., Octonion Spectrum of 3D Octonion-Valued Signals – Properties and Possible Applications, 2018 26TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE (EUSIPCO), Seria European Signal Processing Conference, (2018) str. 509-513
 • Badeńska A., Błaszczyk Ł., Compressed sensing for real measurements of quaternion signals, Journal of The Franklin Institute – Engineering and Applied Mathematics 354(13) (2017) str. 5753-5769
 • Błaszczyk Ł., Werys K., Kubik A., Bogorodzki P., Gabor-Filter-based Longitudinal Strain Estimation from Tagged MRI, Computer Systems for Healthcare and Medicine, Seria River Publishers Series in Information Science and Technology, (2017) str. 129-139
 • Błaszczyk Ł., Snopek K., Octonion Fourier Transform of real-valued functions of three variables – selected properties and examples, SIGNAL PROCESSING 136 (2017) str. 29-37

Funkcje/osiągnięcia zgłoszone przez pracownika w sprawozdaniu za rok 2021

 • Członek Rady Wydziału, MiNI PW
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich, MiNI PW
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka, MiNI PW
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych, MiNI PW
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych, MiNI PW
 • Opiekun Koła Naukowego Modelowania Matematycznego, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Wypromowanie prac licencjackich, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Recenzje prac licencjackich, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Tutoring w ramach projektu “Szkoła Orłów”, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Wydziałowy Koordynator Festiwalu Nauki w Warszawie, MiNI PW

Kontakt
Email : lukasz(kropka)blaszczyk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 417

Ostatnia aktualizacja strony 2022-05-15 o godz. 14:12:05 przez SZOK update_page_employee().