ADIUNKT (BAD.-DYD.)

Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

 • Członek Rady Wydziału
 • Wydziałowy Koordynator Festiwalu Nauki w Warszawie
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
 • Członek Podkomisji Informatyki Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

Dyscyplina(y) nauki

 • Elektronika


Wybrane publikacje

 • Błaszczyk Ł., A Generalization of the Octonion Fourier Transform to 3-D Octonion-Valued Signals – Properties and Possible Applications to 3-D LTI Partial Differential Systems, MULTIDIMENSIONAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 31(4) (2020) str. 1227-1257
 • Błaszczyk Ł., Discrete octonion Fourier transform and the analysis of discrete 3-D data, COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS 39(4) (2020) str. 1-19
 • Błaszczyk Ł., Hypercomplex Fourier Transforms in the Analysis of Multidimensional Linear Time-Invariant Systems, Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2018, Seria Mathematics in Industry, (2019) str. 575-581
 • Błaszczyk Ł., Octonion Spectrum of 3D Octonion-Valued Signals – Properties and Possible Applications, 2018 26TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE (EUSIPCO), Seria European Signal Processing Conference, (2018) str. 509-513
 • Badeńska A., Błaszczyk Ł., Compressed sensing for real measurements of quaternion signals, Journal of The Franklin Institute – Engineering and Applied Mathematics 354(13) (2017) str. 5753-5769
 • Błaszczyk Ł., Werys K., Kubik A., Bogorodzki P., Gabor-Filter-based Longitudinal Strain Estimation from Tagged MRI, Computer Systems for Healthcare and Medicine, Seria River Publishers Series in Information Science and Technology, (2017) str. 129-139
 • Błaszczyk Ł., Snopek K., Octonion Fourier Transform of real-valued functions of three variables – selected properties and examples, SIGNAL PROCESSING 136 (2017) str. 29-37


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 417
Email: lukasz(kropka)blaszczyk(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2023-11-09 o godz. 15:40:23 przez SZOK.