ZAKŁAD PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Sekretarz Rady Wydziału (z głosem doradczym)
  • Członek Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Kontakt
Email : konstancja(kropka)bobecka-wesolowska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 419

Ostatnia aktualizacja strony 2019-03-11 o godz. 09:19:27 przez SZOK.