KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI WYDZIAŁU

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki
  • Pełnomocnik Dziekana ds. POL-on
  • Kierownik Sekretariatu Wydziału
  • Kierownik Działu Administracji Wydziału

Kontakt
Email : magdalena(kropka)bogucka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 017
Telefon służbowy: (22)234 7988

Ostatnia aktualizacja strony 2021-03-17 o godz. 22:44:32 przez SZOK.