ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I METOD OBLICZENIOWYCH

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka

Kontakt
Email : jan(kropka)brodka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 522