ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY


Kontakt
Email : aleksander.cislak@mini.pw.edu.pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 525