ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY


Kontakt
Email : aleksander(kropka)cislak(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 525