ZAKŁAD ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Sekretarz Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka

Kontakt
Email : ewa anna(kropka)frankiewicz(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 459

Ostatnia aktualizacja strony 2019-09-13 o godz. 16:05:59 przez SZOK.