ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Zwyczajnych
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Analizy

Kontakt
Email : andrzej(kropka)fryszkowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 457
Telefon służbowy: (22)234 5925
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

  • inkluzje różniczkowe z wyróżnieniem metod analizy funkcjonalnej
  • matematyczna teoria sterowania optymalnego

Wybrane publikacje

  • Fryszkowski A., Teoria multifunkcji,

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Discussiones Mathematica Differential Inclusions Control and Optimization

Ostatnia aktualizacja strony 2019-11-06 o godz. 18:50:42 przez SZOK.