KIEROWNIK ZAKŁADU RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Analizy

Kontakt
Email : andrzej(kropka)fryszkowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 457
Telefon służbowy: (22)234 5925
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

  • inkluzje różniczkowe z wyróżnieniem metod analizy funkcjonalnej
  • matematyczna teoria sterowania optymalnego

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Discussiones Mathematica Differential Inclusions Control and Optimization

Ostatnia aktualizacja strony 2018-12-14 o godz. 17:47:24 przez SZOK.