ZAKŁAD RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH


Kontakt
Email : piotr(kropka)galazka(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 427


Wybrane publikacje

  • Kotus J., Gałązka P., Hausdorff dimension of sets of escaping points and escaping parameters for elliptic functions, PROCEEDINGS OF THE EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY 59(3) (2016) str. 671-690