LABORATORIUM INFORMATYKI


Kontakt
Email : piotr(kropka)galkowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 323
Telefon służbowy : (22)234 7487