ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I METOD OBLICZENIOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
 • Współprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
 • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Kontakt
Email : maria(kropka)ganzha(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 508


Wybrane publikacje

 • Harizanov S., Lirkov I., Georgiev K., Paprzycki M., Ganzha M., Performance analysis of a parallel algorithm for restoring large-scale CT images, Journal of Computational and Applied Mathematics 310 (2017) str. 104-114
 • Wasielewska K., Ganzha M., Paprzycki M., Badica C., Ivanovic M., Lirkov I., Fidanova S., Agents in grid extended to clouds, APPLICATION OF MATHEMATICS IN TECHNICAL AND NATURAL SCIENCES: 8th International Conference for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences – AMiTaNS’16, Seria AIP Conference Proceedings, 1773 (2016) str. 0700021-0700029
 • Szmeja P., Ganzha M., Paprzycki M., Pawłowski W., Dimensions of Ontological Similarity, 2016 IEEE Tenth International Conference on Semantic Computing (ICSC), Seria IEEE International Conference on Semantic Computing, (2016) str. 246-249
 • Ganzha M., Paprzycki M., Maciaszek L., Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information System, Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information System (2016) str. 1-1746
 • Ganzha M., Drozdowicz M., Paprzycki M., Semantic Policy Information Point – Preliminary considerations, Advances in Intelligent Systems and Computing, Seria Advances in Intelligent Systems and Computing, 399 (2016) str. 11-19
 • Pawłowski W., Ganzha M., Szmeja P., Paprzycki M., Wasielewska K., Semantic technologies for the IoT – an Inter-IoT perspective, Proceedings of the 2016 IEEE First International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation (IoTDI) (2016) str. 271-276
 • Ganzha M., Paprzycki M., Drozdowicz M., Semantically Enriched Data Access Policies in eHealth, JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS 40(11) (2016) str. 2381-2388
 • Ganzha M., Szmeja P., Paprzycki M., Pawłowski W., Fortino G., Wasielewska K., Tools for Ontology Matching—Practical Considerations from INTER-IoT Perspective, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 9864 (2016) str. 296-307

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Redaktor Naczelny w czasopiśmie Annals of Computer Science and Information Systems
 • Redaktor Działowy w czasopiśmie Informatica
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Journal of Network and Computer Applications

Ostatnia aktualizacja strony 2020-03-01 o godz. 19:05:51 przez SZOK.