ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I METOD OBLICZENIOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Członek Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Współprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne
 • Wiceprzewodniczący Komisji Programowej dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Dyscyplina(y) nauki

 • Informatyka


Wybrane publikacje

 • Byczyńska A., Ganzha M., Paprzycki M., Kutka M., Evidence quality estimation using selected machine learning approaches, 2020 Conference on Information Communications Technology and Society (ICTAS) (2020) str. 1-8
 • Ganzha M., Szmeja P., Wasielewska K., Palau C., Caldarola E., Sacco M., Integrating the AAL CasAware Platform Within an IoT Ecosystem, Leveraging the INTER-IoT Approach, Proceedings of First International Conference on Computing, Communications, and Cyber-Security (IC4S 2019), Seria Lecture Notes in Networks and Systems, 121 (2020) str. 197-212
 • Ganzha M., Paprzycki M., Mesjasz M., Modeling cyber-physical systems – a GliderAgent 3.0 perspective, JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS 55 (2020) str. 67-93
 • Ganzha M., Paprzycki M., Drozdowicz M., Semantic Access Control for Privacy Management of Personal Sensing in Smart Cities, IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 1 (2020) str. 1-12
 • Mamatsashvili G., Ponichtera K., Małkiński M., Ganzha M., Paprzycki M., Semantic-Based System for Exercise Programming and Dietary Advice, Advances in Bioinformatics, Multimedia, and Electronics Circuits and Signals Proceedings of GUCON 2019, Seria Advances in Intelligent Systems and Computing, 1064 (2020) str. 105-120
 • Harizanov S., Lirkov I., Georgiev K., Paprzycki M., Ganzha M., Performance analysis of a parallel algorithm for restoring large-scale CT images, Journal of Computational and Applied Mathematics 310 (2017) str. 104-114
 • Wasielewska K., Ganzha M., Paprzycki M., Badica C., Ivanovic M., Lirkov I., Fidanova S., Agents in grid extended to clouds, APPLICATION OF MATHEMATICS IN TECHNICAL AND NATURAL SCIENCES: 8th International Conference for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences – AMiTaNS’16, Seria AIP Conference Proceedings, 1773 (2016) str. 0700021-0700029
 • Szmeja P., Ganzha M., Paprzycki M., Pawłowski W., Dimensions of Ontological Similarity, 2016 IEEE Tenth International Conference on Semantic Computing (ICSC), Seria IEEE International Conference on Semantic Computing, (2016) str. 246-249
 • Maciaszek L., Paprzycki M., Ganzha M., Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information System, Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information System (2016) str. 1-1746
 • Ganzha M., Drozdowicz M., Paprzycki M., Semantic Policy Information Point – Preliminary considerations, Advances in Intelligent Systems and Computing, Seria Advances in Intelligent Systems and Computing, 399 (2016) str. 11-19
 • Paprzycki M., Pawłowski W., Szmeja P., Wasielewska K., Ganzha M., Semantic technologies for the IoT – an Inter-IoT perspective, Proceedings of the 2016 IEEE First International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation (IoTDI) (2016) str. 271-276
 • Drozdowicz M., Paprzycki M., Ganzha M., Semantically Enriched Data Access Policies in eHealth, JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS 40(11) (2016) str. 2381-2388
 • Fortino G., Paprzycki M., Pawłowski W., Szmeja P., Wasielewska K., Ganzha M., Tools for Ontology Matching—Practical Considerations from INTER-IoT Perspective, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 9864 (2016) str. 296-307


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Redaktor Naczelny w czasopiśmie Annals of Computer Science and Information Systems
 • Redaktor Działowy w czasopiśmie Informatica
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Journal of Network and Computer Applications


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 508
Email: maria(kropka)ganzha(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-07 o godz. 14:06:10 przez SZOK.