KIEROWNIK ZAKŁADU STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki

Kontakt
Email : wladyslaw(kropka)homenda(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 552
Telefon służbowy: (22)234 7961
Własna strona www pracownika : zobacz


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Human-centric Computing and Information Sciences
  • Associate Editor w czasopiśmie :Information Sciences
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Information Sciences and Computing
  • Associate Editor w czasopiśmie :International Journal on Advances in Intelligent Systems
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Journal of Approximate Reasoning

Ostatnia aktualizacja strony 2019-03-25 o godz. 12:18:33 przez SZOK.