ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Kierownik Zakładu Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Kontakt
Email : wladyslaw(kropka)homenda(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 552
Telefon służbowy: (22)234 7961
Własna strona www pracownika : zobacz


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Human-centric Computing and Information Sciences
  • Associate Editor w czasopiśmie Information Sciences
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Information Sciences and Computing
  • Associate Editor w czasopiśmie International Journal on Advances in Intelligent Systems
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Journal of Approximate Reasoning

Ostatnia aktualizacja strony 2020-03-01 o godz. 19:06:19 przez SZOK.