ZAKŁAD PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ

Funkcje pełnione na MiNI

  • Uczestnik obrad Rady Wydziału z głosem doradczym
  • Członek Zespół Probabilistyki Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka

Kontakt
Email : jacek(kropka)jakubowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 405


Zainteresowania naukowe

  • matematyka finansowa, wycena instrumentów pochodnych
  • metoda reprezentacyjna
  • probabilistyka, procesy stochastyczne, analiza stochastyczna nieskończenie wymiarowa

Ostatnia aktualizacja strony 2021-01-13 o godz. 12:21:47 przez SZOK.