ZAKŁAD PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ

Funkcje pełnione na MiNI

  • Uczestnik obrad Rady Wydziału z głosem doradczym
  • Członek Dziekańskiej Komisji Probabilistyki

Kontakt
Email : jacek(kropka)jakubowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 405


Zainteresowania naukowe

  • matematyka finansowa, wycena instrumentów pochodnych
  • metoda reprezentacyjna
  • probabilistyka, procesy stochastyczne, analiza stochastyczna nieskończenie wymiarowa

Ostatnia aktualizacja strony 2019-11-06 o godz. 18:51:07 przez SZOK.