KIEROWNIK ZAKŁADU ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

 • Członek Rady Wydziału
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
 • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Geometrii

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych
 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki
 • Członek Senatu PW

Kontakt
Email : stanislaw(kropka)janeczko(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 563
Telefon służbowy: (22)234 7661
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

 • geometria i topologia symplektyczna
 • metody matematyczne w naukach przyrodniczych i społecznych
 • teoria osobliwości

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Redaktor Naczelny w czasopiśmie :Banach Center Publications
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Dissertationes Mathematicae
 • Associate Editor w czasopiśmie :Hokkaido Mathematical Journal
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Impan Lecture Notes
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Księgozbiór matematyczny

Ostatnia aktualizacja strony 2019-03-11 o godz. 09:19:33 przez SZOK.