KIEROWNIK ZAKŁADU ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Analizy i Teorii Osobliwości
 • Członek Zespołu Geometrii Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych

Kontakt
Email : stanislaw(kropka)janeczko(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 563
Telefon służbowy: (22)234 7661
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

 • geometria i topologia symplektyczna
 • metody matematyczne w naukach przyrodniczych i społecznych
 • teoria osobliwości

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Dissertationes Mathematicae
 • Associate Editor w czasopiśmie Hokkaido Mathematical Journal
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Impan Lecture Notes
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Księgozbiór matematyczny
 • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie Pure and Applied Mathematics Quarterly

Ostatnia aktualizacja strony 2021-01-13 o godz. 12:02:57 przez SZOK.