ZAKŁAD ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Analizy i Teorii Osobliwości
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
 • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Geometrii

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych
 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki
 • Członek Senatu PW

Kontakt
Email : stanislaw(kropka)janeczko(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 563
Telefon służbowy: (22)234 7661
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

 • geometria i topologia symplektyczna
 • metody matematyczne w naukach przyrodniczych i społecznych
 • teoria osobliwości

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Redaktor Naczelny w czasopiśmie Banach Center Publications
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Dissertationes Mathematicae
 • Associate Editor w czasopiśmie Hokkaido Mathematical Journal
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Impan Lecture Notes
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Księgozbiór matematyczny

Ostatnia aktualizacja strony 2019-11-06 o godz. 18:51:08 przez SZOK.