(poprzednio używane nazwisko „Jasionowska”)

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CAD/CAM I KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA MEDYCYNY

Funkcje pełnione na MiNI

  • Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych

Kontakt
Email : magdalena(kropka)jasionowska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 556
Telefon służbowy: (22)234 7806

Ostatnia aktualizacja strony 2020-11-20 o godz. 16:09:16 przez SZOK.