ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY


Kontakt
Email : agnieszka(kropka)jastrzebska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 525
Własna strona www pracownika : zobacz


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie :Applied Soft Computing