ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich

Kontakt
Email : agnieszka(kropka)jastrzebska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 502
Własna strona www pracownika : zobacz


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie Applied Soft Computing

Ostatnia aktualizacja strony 2020-10-21 o godz. 13:48:57 przez SZOK.