ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY

Funkcje pełnione na MiNI

  • Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych
  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka

Kontakt
Email : agnieszka(kropka)jastrzebska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 502
Własna strona www pracownika : zobacz


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie Applied Soft Computing

Ostatnia aktualizacja strony 2020-03-06 o godz. 12:58:39 przez SZOK.