ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka

Kontakt
Email : agnieszka(kropka)jastrzebska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 525
Własna strona www pracownika : zobacz


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie :Applied Soft Computing

Ostatnia aktualizacja strony 2019-03-11 o godz. 17:01:09 przez SZOK.