ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY


Kontakt
Email : agnieszka.jastrzebska@mini.pw.edu.pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 525
Własna strona www pracownika : zobacz


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie :Applied Soft Computing