Kontakt
Email : andrzej(kropka)kaczynski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 439
Telefon służbowy: (22)234 5354


Zainteresowania naukowe

  • matematyka – analiza matematyczna
  • mechanika pękania – matematyczna teoria defektów (szczelin, inkluzji)
  • termomechanika

Wybrane publikacje

  • Kaczyński A., Kaczyński B., On 3D problem of an anticrack under vertically uniform heat flow in a transversely isotropic electro-thermo-elastic space, European Journal of Mechanics A-Solids 66 (2017) str. 15-25
  • Kaczyński A., On 3D problems of thermoelastostatics for transversely isotropic solids with anticracks, European Journal of Mechanics A-Solids 58 (2016) str. 102-111
  • Kaczyński A., On 3D anticrack problems in a transversely isotropic solid, European Journal of Mechanics A-Solids 43 (2014) str. 142-151
  • Kaczyński A., Thermal stress analysis of a three-dimensional anticrack in a transversely isotropic solid, International Journal of Solids and Structures 51(13) (2014) str. 2382-2389
  • Monastyrskyy B., Kaczyński A., A rigid inclusion in an elastic space under the action of a uniform heat flow in the inclusion plane, International Journal of Solids and Structures 50(16/17) (2013) str. 2631-2640
  • Monastyrskyy B., Kaczyński A., Contact strength of two elastic half spaces with circular groove, Materials Science 46(4) (2011) str. 505-516
  • Kaczyński A., Kozłowski W., Thermal stresses in an elastic space with a perfectly rigid flat inclusion under perpendicular heat flow, International Journal of Solids and Structures 46 (2009) str. 1772-1777

Ostatnia aktualizacja strony 2020-11-09 o godz. 12:27:50 przez SZOK.