ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I METOD OBLICZENIOWYCH


Kontakt
Email : pawel(kropka)keller(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 522


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Redaktor Działowy w czasopiśmie :Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka