ADIUNKT (BAD.-DYD.)
Zakład Geometrii Różniczkowej

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

  • Matematyka


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 542
Email: danuta(kropka)kolodziejczyk(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2023-01-26 o godz. 10:15:19 przez SZOK.