KIEROWNIK ZAKŁADU RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału MiNI
 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych
 • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
 • Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Kadr
 • Członek Zespołu ds. Przygotowania Zasad Oceny Działalności Naukowej Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Przewodniczący Zespół ds. Ewaluacji Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki
 • Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : janina(kropka)kotus(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 018, 456
Telefon służbowy: (22)234 5918
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

 • analiza zespolona
 • geometryczna teoria funkcji
 • teoria ergodyczna
 • układy dynamiczne, dynamika holomorficzna

Ostatnia aktualizacja strony 2021-01-14 o godz. 09:30:06 przez SZOK.