KIEROWNIK ZAKŁADU RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Prodziekan ds. Nauki Wydziału MiNI
  • Członek Rady Wydziału
  • Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
  • Członek Dziekańskiej Komisji Analizy
  • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Senackiej Komisji ds. Kadr

Kontakt
Email : janina(kropka)kotus(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 018, 456
Telefon służbowy: (22)234 5918, 7988
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

  • analiza zespolona
  • geometryczna teoria funkcji
  • teoria ergodyczna
  • układy dynamiczne, dynamika holomorficzna

Ostatnia aktualizacja strony 2019-03-11 o godz. 09:19:35 przez SZOK.