KIEROWNIK ZAKŁADU RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału MiNI
 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych
 • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
 • Członek Zespołu ds. Finansowania Badań Naukowych RND Matematyka
 • Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Kadr
 • Członek Zespołu ds. Przygotowania Zasad Oceny Działalności Naukowej Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Przewodniczący Zespołu ds. Ewaluacji Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka
 • Przewodniczący Zespołu ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w Zakresie Działalności Naukowej w Dyscyplinie Matematyka

FUNKCJE UCZELNIANE

 • członek Senackiej Komisji ds. Nauki
 • przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Zainteresowania naukowe

 • analiza zespolona
 • geometryczna teoria funkcji
 • teoria ergodyczna
 • układy dynamiczne, dynamika holomorficzna

Funkcje/osiągnięcia zgłoszone przez pracownika w sprawozdaniu za rok 2021

 • Przewodnicząca Rady Naukowej Matematyka II kadencji, Politechnika Warszawska
 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału MiNI, MiNI PW
 • Kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych, MiNI PW
 • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych, MiNI PW
 • Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Kadr, MiNI PW
 • Członek Zespołu ds. Przygotowania Zasad Oceny Działalności Naukowej Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka, MiNI PW
 • Przewodniczący Zespół ds. Ewaluacji Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka, MiNI PW
 • Przewodniczący Zespołu ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w Zakresie Działalności Naukowej w Dyscyplinie Matematyka, MiNI PW
 • Senacka Komisja ds. Nauki w kadencji 2020-2024, Politechnika Warszawska
 • Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń, Politechnika Warszawska

Kontakt
Email : janina(kropka)kotus(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 018, 456
Telefon służbowy: (22)234 5918
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2022-05-15 o godz. 14:12:05 przez SZOK update_page_employee().