ZAKŁAD RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Prodziekan ds. Nauki Wydziału MiNI
 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych
 • Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
 • Członek Dziekańskiej Komisji Analizy
 • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Senackiej Komisji ds. Kadr
 • Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : janina(kropka)kotus(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 018, 456
Telefon służbowy: (22)234 5918, 7988
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

 • analiza zespolona
 • geometryczna teoria funkcji
 • teoria ergodyczna
 • układy dynamiczne, dynamika holomorficzna

Ostatnia aktualizacja strony 2020-03-01 o godz. 18:49:18 przez SZOK.