ZAKŁAD SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI


Kontakt
Email : marek(kropka)kozlowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 523