ZAKŁAD SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI


Kontakt
Email : marek.kozlowski@mini.pw.edu.pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 523