ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Kontakt
Email : marcin(kropka)luckner(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 505
Własna strona www pracownika : zobacz


Wybrane publikacje

  • Homenda W., Pedrycz W., Luckner M., Classification with rejection based on various SVM techniques, Neural Networks (IJCNN), 2014 International Joint Conference on, Seria IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), (2014) str. 3480-3487

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Redaktor Działowy w czasopiśmie Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji

Ostatnia aktualizacja strony 2020-02-03 o godz. 14:23:47 przez SZOK.