SEKRETARIAT NAUKOWY

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Uczestnik obrad Rady Wydziału z głosem doradczym

Kontakt
Email : beata.lukaszuk@mini.pw.edu.pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 011
Telefon służbowy : (22)234 7295