ZAKŁAD SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
 • Współprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nostryfikacji Dyplomów
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
 • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Informatyki
 • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia

Kontakt
Email : bohdan(kropka)macukow(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 560
Telefon służbowy: (22)234 7687
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

 • matematyczne podstawy informatyki
 • metody sztucznej inteligencji, sieci neuronowe, algorytmy uczące, rozpoznawanie obrazów

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie European Journal of Engineering Education
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Przegląd Teleinformatyczny

Ostatnia aktualizacja strony 2019-11-06 o godz. 18:51:33 przez SZOK.