KIEROWNIK ZAKŁADU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I METOD OBLICZENIOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka
 • Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych
 • Współprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kadr

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Dyscyplina(y) nauki

 • Informatyka


Zainteresowania naukowe

 • Metody inteligencji obliczeniowej, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy uczące, uczenie maszynowe
 • Zastosowania powyższych metod w zagadnieniach finansowych, w dwuosobowych grach planszowych oraz do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Associate Editor w czasopiśmie IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie International Journal on Advances in Intelligent Systems


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 559
Telefon służbowy: (22)234 7265
Email: jacek(kropka)mandziuk(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-07 o godz. 10:14:05 przez SZOK.