ZAKŁAD PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Probabilistyki
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych

Kontakt
Email : jan(kropka)mielniczuk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 501


Zainteresowania naukowe

  • analiza szeregów czasowych, teoria zależności stochastycznej
  • metody nieparametryczne statystyki matematycznej i obliczeniowej, w tym estymacja parametrów funkcyj
  • modelowanie i statystyczna analiza danych

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Discussiones Mathematicae Probability and Statistics

Ostatnia aktualizacja strony 2019-11-06 o godz. 18:51:49 przez SZOK.