ZAKŁAD RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
  • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Probabilistyki

Kontakt
Email : jolanta(kropka)misiewicz(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 454


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Discussiones Mathematicae Probability and Statistics

Ostatnia aktualizacja strony 2018-10-24 o godz. 15:00:44 przez SZOK.