ZAKŁAD RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH


Kontakt
Email : jan.nawrocki@mini.pw.edu.pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 414