ZAKŁAD PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Kontakt
Email : mariusz(kropka)nieweglowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 405


Wybrane publikacje

  • Bielecki T., Jakubowski J., Niewęgłowski M., Conditional Markov Chains: Properties, construction, and structured dependence, Stochastic Processes and their Applications 127(4) (2017) str. 1125-1170

Ostatnia aktualizacja strony 2020-10-21 o godz. 13:51:41 przez SZOK.