ZAKŁAD STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ I MATEMATYKI FINANSOWEJ

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych
  • Przewodniczący Podkomisji Probabilistyki Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

Dyscyplina(y) nauki

  • Matematyka


Wybrane publikacje

  • Bielecki T., Jakubowski J., Niewęgłowski M., Conditional Markov Chains: Properties, construction, and structured dependence, Stochastic Processes and their Applications 127(4) (2017) str. 1125-1170


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 405
Email: mariusz(kropka)nieweglowski(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-07 o godz. 10:14:07 przez SZOK.