ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I METOD OBLICZENIOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Komisji Programowej dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne

Wybrane publikacje

 • Okulewicz M., Zaborski M., Benchmarking SHADE algorithm enhanced with model based optimization on the BBOB noiseless testbed, GECCO ′21: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (2021) str. 1259-1266
 • Zaborski M., Okulewicz M., Mańdziuk J., Analysis of statistical model-based optimization enhancements in Generalized Self-Adapting Particle Swarm Optimization framework, Foundations of Computing and Decision Sciences 45(3) (2020) str. 233-254
 • Okulewicz M., Mańdziuk J., A metaheuristic approach to solve Dynamic Vehicle Routing Problem in continuous search space, Swarm and Evolutionary Computation 48 (2019) str. 44-61
 • Zaborski M., Okulewicz M., Mańdziuk J., Generalized Self-Adapting Particle Swarm Optimization algorithm with model-based optimization enhancements, PP-RAI′2019 Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji, 16-18.10.2019, Wrocław, Poland : Conference Proceedings (2019) str. 380-383
 • Uliński M., Żychowski A., Okulewicz M., Zaborski M., Kordulewski H., Generalized Self-Adapting Particle Swarm Optimization algorithm, Parallel Problem Solving from Nature – PPSN XV, Seria Lecture Notes in Computer Science, 11101 (2018) str. 29-40
 • Okulewicz M., 2-Dimensional Rectangles-in-Circles Packing and Stock Cutting with Particle Swarm Optimization, 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) Proceedings (2017) str. 3125-3129
 • Okulewicz M., Mańdziuk J., The impact of particular components of the PSO-based algorithm solving the Dynamic Vehicle Routing Problem, Applied Soft Computing 58 (2017) str. 586-604
 • Okulewicz M., Mańdziuk J., A Particle Swarm Optimization hyper-heuristic for the Dynamic Vehicle Routing Problem, Proceedings of the Seventh International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications, BIOMA 2016 (2016) str. 215-227
 • Okulewicz M., Finding an Optimal Team, Annals of Computer Science and Information Systems 9 (2016) str. 205-210
 • Porter-Sobieraj J., Luckner M., Górak R., Okulewicz M., Wawrzyniak P., Indoor Localisation Based on GSM Signals: Multistorey Building Study, Mobile Information Systems 2016 (2016) str. 1-17
 • Okulewicz M., Bodzon D., Kozak M., Piwowarski M., Tenderenda P., Indoor Localization of a Moving Mobile Terminal by an Enhanced Particle Filter Method, Lecture Notes in Computer Science 9693 (2016) str. 512-522
 • Okulewicz M., Mańdziuk J., Dynamic Vehicle Routing Problem: A Monte Carlo approach, ITRIA 2015 Selected Problems in Information Technologies (2015) str. 119-138
 • Mańdziuk J., Okulewicz M., Two-Phase Multi-Swarm PSO and the Dynamic Vehicle Routing Problem, 2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Human-like Intelligence (CIHLI 2014) (2014) str. 86-93
 • Mańdziuk J., Okulewicz M., Application of Particle Swarm Optimization Algorithm to Dynamic Vehicle Routing Problem, Lecture Notes in Artificial Intelligence 7895 (2013) str. 547-558
 • Okulewicz M., Karwowski J., Legierski J., Application of Particle Swarm Optimization Algorithm to Neural Network Training Process in the Localization of the Mobile Terminal, Communications in Computer and Information Science 383 (2013) str. 122-131

Funkcje/osiągnięcia zgłoszone przez pracownika w sprawozdaniu za rok 2021

 • Członek Komisji Programowej dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne, MiNI PW
 • Opiekun Koła Naukowego Zarządzania Projektami PMArt, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Kontakt
Email : michal(kropka)okulewicz(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 505

Ostatnia aktualizacja strony 2022-05-15 o godz. 14:12:07 przez SZOK update_page_employee().