ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Algebry i Kombinatoryki
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Przewodniczący Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Kontakt
Email : agata(kropka)pilitowska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 521
Własna strona www pracownika : zobacz


Wybrane publikacje

  • Pilitowska A., Lehtonen E., Generalized entropy in expanded semigroups and in algebras with neutral element, Semigroup Forum 88(3) (2014) str. 702-714

Ostatnia aktualizacja strony 2020-03-01 o godz. 18:53:46 przez SZOK.