ZAKŁAD ALGEBRY I KOMBINATORYKI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
  • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunków Matematyka oraz Matematyka i Analiza Danych
  • Członek Podkomisji Algebry i Geometrii Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

  • Matematyka


Wybrane publikacje

  • Pilitowska A., Lehtonen E., Generalized entropy in expanded semigroups and in algebras with neutral element, Semigroup Forum 88(3) (2014) str. 702-714


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 521
Email: agata(kropka)pilitowska(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-08 o godz. 09:06:55 przez SZOK.