ZAKŁAD SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
 • Członek Komisji Programowej dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne
 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kadr
 • Kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Genomiki Obliczeniowej MINI PW

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Dyscyplina(y) nauki

 • Informatyka


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Associate Editor w czasopiśmie BMC Bioinformatics
 • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie Frontiers in Genetics
 • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie METHODS
 • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie Per leggere


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 222, 458
Telefon służbowy: (22)234 7219
Email: dariusz(kropka)plewczynski(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-07 o godz. 10:14:07 przez SZOK.