ZAKŁAD SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI


Kontakt
Email : dariusz(kropka)plewczynski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 222, 458


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie BMC Bioinformatics
  • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie METHODS

Ostatnia aktualizacja strony 2019-12-13 o godz. 13:08:43 przez SZOK.