ZAKŁAD SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI


Kontakt
Email : dariusz(kropka)plewczynski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 461


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie :BMC Bioinformatics

Ostatnia aktualizacja strony 2018-12-14 o godz. 17:47:35 przez SZOK.