ZAKŁAD SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI


Kontakt
Email : dariusz(kropka)plewczynski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie :BMC Bioinformatics