ZAKŁAD SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Kadr

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Kontakt
Email : dariusz(kropka)plewczynski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 222, 458
Telefon służbowy: (22)234 7219


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie BMC Bioinformatics
  • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie METHODS

Ostatnia aktualizacja strony 2020-11-09 o godz. 12:30:56 przez SZOK.