ZAKŁAD SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Kontakt
Email : dariusz(kropka)plewczynski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 222, 458
Telefon służbowy: (22)234 7219


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie BMC Bioinformatics
  • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie METHODS

Ostatnia aktualizacja strony 2020-05-04 o godz. 15:03:06 przez SZOK.