ZAKŁAD SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI


Kontakt
Email : dariusz(kropka)plewczynski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 461


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie :BMC Bioinformatics

Ostatnia aktualizacja strony 2018-11-06 o godz. 10:36:24 przez SZOK.