ZAKŁAD SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI


Kontakt
Email : dariusz(kropka)plewczynski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 461


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie :BMC Bioinformatics
  • Redaktor Numeru Specjalnego w czasopiśmie :METHODS

Ostatnia aktualizacja strony 2019-06-18 o godz. 11:02:52 przez SZOK.