KIEROWNIK ZAKŁADU PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CAD/CAM I KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA MEDYCYNY

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Współprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki

Kontakt
Email : artur(kropka)przelaskowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 506
Telefon służbowy: (22)234 7821
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

  • informatyka obrazów: systemy zobrazowań, przetwarzania, analiza i synteza, rozumienie obrazów, percepcja i modele użytkowe
  • multimedia: kompresja i indeksowanie danych, ocena jakości, akwizycja, przetwarzanie i prezentacja sygnałów
  • teoria aproksymacji informacji: reprezentacja informacji, kodowanie z selekcją informacji, przekształcenia wieloskalowe, oszczędne próbkowanie, reprezentacje wiedzy
  • zastosowania medyczne: obrazowanie medyczne, komputerowe wspomaganie diagnostyki, systemy informatyki medycznej

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Redaktor Działowy w czasopiśmie :Machine Graphics & Vision

Ostatnia aktualizacja strony 2019-03-11 o godz. 09:19:40 przez SZOK.