KIEROWNIK ZAKŁADU PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CAD/CAM I KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA MEDYCYNY

Funkcje pełnione na MiNI

 • Członek Rady Wydziału
 • Kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny
 • Współprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne

FUNKCJE UCZELNIANE

 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Dyscyplina(y) nauki

 • Informatyka
 • Biocybernetyka


Zainteresowania naukowe

 • Informatyka obrazów: systemy zobrazowań, przetwarzania, analiza i synteza, rozumienie obrazów, percepcja i modele użytkowe
 • Multimedia: kompresja i indeksowanie danych, ocena jakości, akwizycja, przetwarzanie i prezentacja sygnałów
 • Teoria aproksymacji informacji: reprezentacja informacji, kodowanie z selekcją informacji, przekształcenia wieloskalowe, oszczędne próbkowanie, reprezentacje wiedzy
 • Zastosowania medyczne: obrazowanie medyczne, komputerowe wspomaganie diagnostyki, systemy informatyki medycznej


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Redaktor Działowy w czasopiśmie Machine Graphics & Vision


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 506
Telefon służbowy: (22)234 7821
Email: artur(kropka)przelaskowski(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl
Własna strona www pracownika : zobacz

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-07 o godz. 10:14:06 przez SZOK.