ZAKŁAD GEOMETRII RÓŻNICZKOWEJ

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Uczestnik obrad Rady Wydziału z głosem doradczym
  • Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Geometrii

Kontakt
Email : leszek(kropka)pysiak(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 543
Telefon służbowy: (22)234 7666

Ostatnia aktualizacja strony 2019-01-09 o godz. 15:28:54 przez SZOK.