ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I METOD OBLICZENIOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja PW

Dyscyplina(y) nauki

  • Informatyka
  • Matematyka


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 457
Email: radoslaw(kropka)pytlak(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2022-10-07 o godz. 10:14:06 przez SZOK.