ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY


Kontakt
Email : janusz(kropka)rafalko(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 525

Ostatnia aktualizacja strony 2019-10-10 o godz. 10:43:10 przez SZOK.