ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nostryfikacji Dyplomów
  • Członek Dziekańskiej Komisji Analizy
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Kontakt
Email : tadeusz(kropka)rzezuchowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 451
Telefon służbowy: (22)234 7219


Zainteresowania naukowe

  • analiza wielowartościowa
  • inkluzje różniczkowe
  • teoria sterowania optymalnego

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Discussiones Mathematica Differential Inclusions Control and Optimization

Ostatnia aktualizacja strony 2019-07-18 o godz. 12:11:44 przez SZOK.