ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH

FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nostryfikacji Dyplomów
  • Członek Dziekańskiej Komisji Analizy
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Kontakt
Email : tadeusz.rzezuchowski@mini.pw.edu.pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 451
Telefon służbowy : (22)234 7218


Zainteresowania naukowe

  • analiza wielowartościowa
  • inkluzje różniczkowe
  • teoria sterowania optymalnego

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie :Discussiones Mathematica Differential Inclusions Control and Optimization