ZAKŁAD STRUKTURALNYCH METOD PRZETWARZANIA WIEDZY

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Uczestnik obrad Rady Wydziału z głosem doradczym

Kontakt
Email : khalid(kropka)saeed(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl