ZAKŁAD GEOMETRII RÓŻNICZKOWEJ


Kontakt
Email : jan(kropka)samsonowicz(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 508
Telefon służbowy : (22)234 7666
Własna strona www pracownika : zobacz


Wybrane publikacje

  • Lewenstein M., Augusiak R., Chruściński D., Rana S., Samsonowicz J., Sufficient separability criteria and linear maps, Physical Review A 93(4) (2016) str. 1-11