ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Kontakt
Email : leszek(kropka)sidz(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 417

Ostatnia aktualizacja strony 2018-12-14 o godz. 17:47:38 przez SZOK.