ZAKŁAD RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ


Kontakt
Email : andrzej.sierocinski@mini.pw.edu.pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 419