ZAKŁAD PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ


Kontakt
Email : jaroslaw(kropka)sobczyk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 429