ZAKŁAD PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH I MATEMATYKI FINANSOWEJ


Kontakt
Email : jaroslaw.sobczyk@mini.pw.edu.pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 429