ZAKŁAD ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Przygotowania Zasad Oceny Nauczycieli Akademickich

Kontakt
Email : ewa(kropka)strozyna(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 518
Własna strona www pracownika : zobacz


Wybrane publikacje

  • Stróżyna E., Normal forms for germs of vector fields with quadratic leading part. The polynomial first integral case., Journal of Differential Equations 259(11) (2015) str. 6718-6748
  • Stróżyna E., Żołądek H., The complete formal normal form for the Bogdanov-Takens singularity., Moscow Mathematical Journal 15(1) (2015) str. 141-178

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie Singularity Theory Seminar

Ostatnia aktualizacja strony 2020-12-08 o godz. 12:59:26 przez SZOK.