ZAKŁAD RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka i Analiza Danych
  • Członek Podkomisji Probabilistyki Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

FUNKCJE UCZELNIANE

  • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka PW

Dyscyplina(y) nauki

  • Matematyka


Kontakt
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 519
Email: kamil(kropka)szpojankowski(aciek)pw(kropka)edu(kropka)pl

Ostatnia aktualizacja strony 2022-11-10 o godz. 10:48:49 przez SZOK.