KIEROWNIK OBIEKTU DYDAKTYCZNEGO ADMINISTRACJA GMACHU


Kontakt
Email : jerzy(kropka)tarkowski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 014
Telefon służbowy : (22)234 5745