PRACOWNIK ZAKŁADU ALGEBRY I KOMBINATORYKI

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Pełnomocnik Dziekana ds. Wydziałowych Baz Danych

Kontakt
Email : tomasz(kropka)traczyk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 414
Telefon służbowy: (22)234 7355
Własna strona www pracownika : zobacz


Zainteresowania naukowe

  • kombinatoryka, teoria grafów

Ostatnia aktualizacja strony 2019-06-14 o godz. 14:12:32 przez SZOK.