ZAKŁAD ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Sekretarz Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Kontakt
Email : zaneta(kropka)trebska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 518

Ostatnia aktualizacja strony 2020-10-21 o godz. 13:51:04 przez SZOK.