ZAKŁAD ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI

Funkcje pełnione na MiNI

  • Sekretarz Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka

Kontakt
Email : zaneta(kropka)trebska(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 518

Ostatnia aktualizacja strony 2019-12-06 o godz. 10:23:43 przez SZOK.