ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I METOD OBLICZENIOWYCH


Kontakt
Email : karol.waledzik@mini.pw.edu.pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 526


Stara strona pracownika zobacz