ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I METOD OBLICZENIOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Członek Rady Wydziału
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Kontakt
Email : iwona(kropka)wrobel(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl, wrubelki@wp.pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 522
Telefon służbowy: (22)234 7055

Ostatnia aktualizacja strony 2019-11-06 o godz. 18:52:19 przez SZOK.