ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I METOD OBLICZENIOWYCH

WSZYSTKIE FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Rady Wydziału
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim
  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Kontakt
Email : iwona(kropka)wrobel(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl, wrubelki@wp.pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 522
Telefon służbowy : (22)234 7055