Dziekan Wydziału
dr hab. Wojciech Domitrz, prof. PW

Prodziekan ds. Nauki Wydziału MiNI
prof. dr hab. Janina Kotus, prof. zw. PW

Prodziekan ds. Nauczania Wydziału MiNI
dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł.

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału MiNI
dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW

Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału MiNI
dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW